Complemence

Complemence

Un nou concepte: Complemència (terme creat per Quico Mañós, Xavier de Caso Boquera i per Aitzol Batiz, de l’entitat KultibaNDO)

Per tal d’assolir dinàmiques d’Atenció centrada en la persona hem de gestionar des de i amb la persona. Per això arriba aquesta nova concepció dins de l’àmbit social: la complemència.

Què entenem per complemència?

Complemència és un nou terme sorgit de la reflexió sobre l’experiència adquirida amb equips professionals dedicats a desenvolupar processos d’acompanyament i promoció de l’autonomia personal en tots els àmbits socials.

En el sector social ens trobem davant una realitat on la comunicació entre l’equip suposa un entrebanc, un obstacle que si no està ben definit, ben estructurat i ben conscienciat en les dinàmiques de treball, ens porta a una realitat del treball en equip en el que caiem fàcilment en la parcialització en eines i territoris de justificació professional, perdent el punt principal que mai hem de deixar de tenir clar: la planificació i la gestió centrada en la persona.

Sovint utilitzem eines de definició d’objectius que parcialitzen la persona en territoris professionals fins a gairebé esquarterar-la en processos de diagnòstics i tractament centrats més en les disciplines i menys en les persones i la seva realitat. Quan això es dona caiem fàcilment en “l’esquarterament de la persona en territoris professionals” on els objectius són els que defineix cada professional, sense gestionar-los des de la realitat ni des de les preferències i l’autonomia moral de la persona.

En molts casos els objectius són definits per cada professional en els seu terreny sense arribar a consensuar quines son les prioritats. Fins i tot, a vegades, desconeixem quins instruments de valoració estan desenvolupant els altres professionals. En aquests casos es dóna la competència entre professions des d’un monòleg de raons professionals que ens fan perdre de vista la persona i que sovint ens porten a la seva cosificació.

Els processos de millora passen per plantejar la nostra feina no des de la competència entre professions i professionals, sinó des de la complementarietat entre els mateixos de cara potenciar processos que fomentin el poder desenvolupar el nou paradigma de procés des de l’acompanyament en els àmbits professionals que prenen sentit en bones pràctiques a desenvolupar des d’una perspectiva ètica.

Complemència?

La Complemència és un concepte inventat que és fruit d’altres dos. Simplement és la unió de dues paraules: competència i complementarietat. Són dues paraules que, en principi, signifiquen coses molt diferents que es poden unir en una de sola: Complemència.

happy wheel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *