Consultoria, assessoria, auditoria i certificació

Consultoria i assessoria

Dissenyem i implementem processos i plans estratègics, amb eines d’autoavaluació adaptades, abordant les dificultats des d’accions de millora. Creem plans estratègics d’actituds de complemència.
actituds dignetik

Ens dirigim a

Empreses i entitats de l’àmbit social i sanitari que treballin en atenció directa amb persones usuàries.
Empreses que vulguin desenvolupar processos de millora des de la perspectiva de l’atenció directa a l’usuari.

Punts clau del servei

Fem una anàlisi de lesaptituds i les actituds en el treball quotidià, treballant competències tècniques i no tècniques.
Dissenyem el teu pla de millora adaptat.
Construïm plans de comunicació interna per als teus equips de treball.
Establim indicadorsd’assoliment.
Definim accions de seguiment dinàmic.

Assessorem en

Missió amb visió i valors.
Estructura organitzativa.
Funcions professionals.
Plans de comunicació interna i externa.
Quadres de comandament.
Mesures per a la millora contínua.

Experiències d'èxit

9c
sabadellGentGran

Auditoria i certificació de Bones pràctiques en complemència

Potenciem una metodologia de certificació de qualitat que aborda formes de treballar i assegurar la qualitat de vida de les persones ateses.
actituds Dignetik

Ens dirigim a

Empreses i entitats de l’àmbit  social i sanitari que treballin en atenció directa amb persones usuàries.
Empreses que vulguin desenvolupar processos de millora des de la perspectiva de l’atenció directa a l’usuari.

Experiències d'èxit

Aquesta estructura ens permet construir un model de certificació dinàmic fonamentat en la millora continuada en cinc àrees de desenvolupament que faciliten la millora  dels indicadors centrats en el client.

És un sistema validat per TÜV Rheiland i Aquality Sistems per tal de fomentar la innovació social.

Cada bona pràctica es defineix en

  • Accions de desenvolupament
  • Indicadors de desenvolupament i d’impacte.
  • Estàndards de compliment.
  • Definició de prioritats.
  • Son certificables.

Punts clau

Treballem cinc blocs de treball que contenen cinc bones pràctiques bàsiques que asseguren la qualitat dels serveis des de la gestió centrada en la persona.

  • Excel·lència en el tracte
  • Intimitat i Confidencialitat
  • Criteris ètics de desenvolupament.
  • Participació implicada.
  • Organització responsable.