Inte·ligències múltiples

Píndola

Intel·ligències múltiples i treball cooperatiu. La Complementarietat.
Tots tenim competències tècniques que portem a terme amb qualitat. Però, hi ha altres competències pròpies de les habilitats personals?
Som conscients de quines son?
Què podem aprendre de les intel·ligències dels altres?

intelig

Cooperació intel·ligent com a eina d'èxit

  • En aquesta píndola aprofundirem en les intel·ligències múltiples de Gardner com a eines per al Treball col·laboratiu.
  • Buscarem eines per treballar la complementarietat entre les competències tècniques i les intel·ligències múltiples en el repte de la vida diària del treball quotidià.
  • Aportarem coneixement sobre el treball col·laboratiu.

T'interessa aquest curs?

Posa’t en contacte amb nosaltres per a més informació.