INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Algunes preguntes que ens hem de fer:

Tots tenim competències tècniques que portem a terme amb qualitat. Però, hi ha altres competències pròpies de les habilitats personals?

Som conscients de quines son?

Què podem aprendre de les intel·ligències dels altres?

Què trobaràs en aquesta Píndola formativa?

  • En aquesta píndola aprofundirem en les intel·ligències múltiples de Gardner com a eines per al Treball col·laboratiu.
  • Buscarem eines per treballar la complementarietat entre les competències tècniques i les intel·ligències múltiples en el repte de la vida diària del treball quotidià.
  • Aportarem coneixement sobre el treball col·laboratiu.
IMG_3609

T'interessa aquest curs?

Posa’t en contacte amb nosaltres per a més informació.