APRENDRE A DEPENDRE DELS ALTRES

Algunes preguntes que ens hem de fer:

Coneixem què fan els altres professionals de l’equip?

Sabem quins recursos està utilitzant, i amb quina finalitat?

Sabem de quina informació disposen altres professionals?

A vegades tenim la impressió que decideixen coses sense conèixer les causes?

Què trobaràs en aquesta Píndola formativa?

  • Aquesta píndola ens permet fer conscient la informació que ens cal dels nostres companys de treball, així com de la informació  de què disposem. Des de la matriu constructiva de la interdependència podem desenvolupar plans de comunicació interna i externa.
  • Som dependents dels altres en la presa de decisions per poder abordar les nostres respostes des de la coherència.
  • Com prendre decisions des del consens és el gran objectiu del diagrama de presa de decisions de forma interdependent.
  • Definir l’estructura d’un pla d’acció des de les responsabilitat d’execució d’accions, ens portarà a desenvolupar accions seqüenciades d’interdependència.
IMG_3624

T'interessa aquest curs?

Posa’t en contacte amb nosaltres per a més informació.