La gestió efectiva del temps com a eina clau d’un directiu

La gestió efectiva del temps com a eina clau d’un directiu

El temps és l’únic recurs que no es pot recuperar en la vida de les persones, de les empreses i organitzacions. Pretendre el contrari és enganyar-se. No saber gestionar el temps en l’àmbit professional pot acabar essent la causa principal del fracàs de les missions i projectes d’una empresa.

El fet de no gestionar correctament el temps significa, en termes absoluts, la pèrdua no només d’aquest recurs sinó que es tradueix en pèrdues econòmiques en el compte de resultats. Com més amunt està la persona en la jerarquia de l’empresa o organització més crítica és la gestió del temps, ja que representa una càrrega econòmica més important si es compara amb els salaris que reben els mitjos i alts directius en el marc d’aquestes empreses o organitzacions.

La pregunta lògica que cal fer és: com podem gestionar el nostre temps en el dia a dia de l’empresa o organització on treballem? Doncs existeixen diverses eines i principis que ens poden ajudar. La més evident és deixar de banda totes aquelles tasques o accions que no serveixen als directius per arribar a la missió que s’ha marcat la seva empresa o organització. Fer aquestes tasques o accions és malgastar recursos que no van a parar enlloc. Una segona eina útil per gestionar el temps és realitzar un inventari en detall del temps que dediquem a les tasques que realitzem diàriament durant almenys una setmana o deu dies. Partint de l’inventari de tasques identificades, és essencial que classifiquem cadascuna d’aquestes tasques segons la seva importància i la seva urgència. No tot allò que és important és urgent i no tot allò que és urgent és important. Aquesta classificació ha d’encaixar amb la missió i els objectius que té l’organització i és recomanable que es faci mitjançant una graella de doble entrada que creui la importància o no d’una tasca o acció amb la seva urgència o no urgència. Destaquen en aquest sentit models com els formulats per Stephen Covey i els “Els 7 hàbits de la gent altament efectiva”. Amb posterioritat a la formulació de la graella és important que es comprovi si, efectivament, les tasques o accions realitzades han servit o no per arribar a la missió marcada per l’empresa o l’organització i veure quant de temps s’ha invertit en cadascuna d’elles. Recordem que el temps i els recursos econòmics de l’empresa o l’organització estan íntimament correlacionats.

Un cop fet aquest exercici de consciència de a què dediquem el temps, és important disciplinar-se per deixar de fer accions o tasques urgents però no importants i les que no són ni urgents ni importants. Per tal de fer això, els directius hem de pensar abans d’actuar. A partir d’aquest punt, al directiu només li queda establir un pla d’acció per invertir-lo en les tasques més importants i ser proactiu i planificar-se la seva agenda setmanalment tenint en compte tots els punts anteriors.

T’interessa aprendre a gestionar el teu temps com a directiu?

Si vols millorar la gestió del teu temps en el marc de la teva empresa o organització, posa’t en contacte amb nosaltres a info@dignetik.com.

Un article de Xavier de Caso.Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *