La gestió participativa

La gestió participativa

Assolir canvis en la societat des de la transformació de la teva entitat 

 

La gestió participativa en les organitzacions és una manera de treballar que inclou les persones de l’equip en el compromís de dissenyar, construir i desenvolupar eines que permetin un bon desenvolupament empresarial o organitzacional. Pretén aprofitar la creativitat, els talents i les intel·ligències que tenen els treballadors i/o usuaris de la organització.

Podríem dir que la gestió participativa és

 1. Un procés que se centra en l’avaluació i l’aprofitament de la informació,
 2. Mitjançant la participació activa dels qui integren un equip o un grup,
 3. Per assolir els objectius plantejats, així com
 4. Per consensuar les diferents formes en què es poden distribuir o compartir unes tasques que empoderen als qui en formen part de les organitzacions.

Encara que la responsabilitat final de les decisions recau en l’equip que lidera la organització, els col·laboradors aporten valor i s’involucren mitjançant respostes, solucions, visions… que enriqueixen l’aprenentatge com a organització. La gestió organitzativa es basa en construir un model flexible i dinàmic, capaç d’integrar, des de les persones: propostes, estratègies aprenentatges coneixement i experiència.

Com bé indica l’etimologia de gestió (gestus = acció de dur a terme), gestionar ens porta cap l’acció de desenvolupar, de construir. Per tant, gestionar participativament comporta treballar des de la flexibilitat, que es converteix en una eina que permet l’adaptació constant, alhora que la implicació de les persones que senten que pertanyen al grup i que fan possibles les propostes que es defineixen la tasca diària en l’organització o projecte.

Perquè es puguin desenvolupar dinàmiques de gestió participativa, hem de ser molt curosos en potenciar estratègies que facin visible i tangible la PARTICIPACIÓ (formar part d’alguna cosa). Algunes propostes són:

 • Crear equips de millora: amb els que es defineixen aspectes a millorar i es plantegen estratègies innovadores per donar resposta a les realitats millorables.
 • Cercles de qualitat: grups permanents que analitzen temes concrets susceptibles de corregir.
 • Desenvolupar i generar espais per a pensar i compartir idees: són fòrums o espais per apuntar idees innovadores, debatre iniciatives de millora i de coneixement informal de l’organització.
 • Proposar la millora del mes: amb la que s’incentiva la participació de l’entorn a una àrea concreta.
 • Comptar amb una bústia de suggeriments.
 • Canals de retorn d’informació: es refereix la comunicació bidireccional.
 • Reconèixer bones pràctiques de l’equip de treball

 Per fomentar la gestió participativa hem de treballar alguns aspectes clau:

 1. Consens: Tots els participants entenem els objectius de la mateixa manera? Fem servir el mateix llenguatge? El Consens ens porta a treballar el sentit comú i ens dóna coherència com equip.
 2. Comunicació interna: La gestió participativa es fonamenta en una bona política de comunicació interna, que estructuri i canalitzi el conjunt de missatges que s’intercanvien els diferents participants, equips, àrees i/o persones individuals que formen part de la mateixa organització.
 3. Actituds: La implicació és la que fa possible que la gestió participada sigui possible. Com ens indicava Víctor Kuppers l’actitud és la que possibilita que els projectes siguin realitat. Les persones poden tenir coneixements tècnics als que hi podem sumar habilitats personals, però el fet d’assolir l’èxit ve de multiplicar la suma de coneixements tècnics i habilitats personals per l’actitud:

coneixement habilitat x actitud = Resultat

Si coneixement (és 7) + habilitat (és 8) x actitud (és 1000) = 1500

Si coneixement (és 7) + habilitat (és 8) x actitud (és 0) = 0

 1. L’avaluació participativa: que contribueix a la formació i desenvolupament de qualitats ètiques, morals i personals positives en els integrants de l’equip, així com a potenciar les capacitats creatives i crítiques, al mateix temps que exigeix una actitud t objectiva i conscient davant de la realitat.

L’avaluació ens demanarà consensuar criteris, definir condicionants, metodologies, i resultats que sovint ens porten a fer tangibles els aprenentatges com:

 • Aprendre dels èxits i els errors
 • Aprendre de les preguntes i de la diversitat de respostes
 • Valorar suggeriments per a l’acció reflexiva
 • Valorar la qualitat de la informació
 1. La innovació: La innovació social definida com a noves idees, models i serveis que ens faciliten des de la col.laboració, el fet de satisfer noves necessitats socials i de benestar des de noves relacions entre els agents implicats en una cultura col·laborativa.

Algunes preguntes indefugibles per fer possible a la gestió participativa:

 • Què volem assolir?
 • Què tenim? Quins són els recursos?
 • Com utilitzarem el que per aconseguir el que volem?
 • Quin itinerari ens plantegem? Com arribarem del punt d’inici al punt d’arribada? (nou punt d’inici)
 • Què passarà Quan el aconseguim?

Finalment, hem de ser conscients que els procés de gestió participativa es dóna quan treballem des de la confiança que és un factor dels més importants en el lideratge. Els enfocaments participatius normalment signifiquen que la presa de decisions és més transparent. Això, al seu torn, incrementa la confiança i el lideratge, la transparència en si mateixa que és un benefici afegit a aquest enfocament.

Des de Dignetik t’oferim eines i píndoles de complemència encaminades a treballar la Gestió participativa com catalitzador de la cohesió del teu equip.

Un article de Quico Manyós per a Dignetik.Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *