Aprendre constantment pel canvi

Aprendre constantment pel canvi

Una eina per gestionar el canvi en les organitzacions

Canviar en el món empresarial, ja sigui en una indústria, una universitat o un centre sociosanitari, és el nostre pa de cada dia. Els reptes truquen a la porta a gran velocitat. Estem en una societat complexa sotmesa cada dia a canvis constants, a nous reptes i a la necessitat de desenvolupar estratègies d’adaptació. Aquestes situacions demanen plans d’acció fonamentats en la flexibilitat i la immediatesa.

Els canvis suposen un trencament amb la zona de seguretat que els nostres treballadors construeixen amb els anys, i que està composta pels hàbits adquirits, les seqüències de treball rutinitzades i els vicis adquirits durant el temps. Com diu Schein aquestes pautes “van congelant l’organització en petits glaçons d’ineficiència”. Posem un exemple: el fet de no fer una anotació d’un procés concret o de no registrar a temps una acció, pot desencadenar un seguit de situacions anòmales en el procés que havíem creat per donar respostes eficients i de qualitat en un procés.

Per fer front a processos de canvi hem de RE-PENSAR constantment la manera de treballar de la nostra entitat, des de la cultura organitzacional.

Segons Schein hem de plantejar-nos tres fases:

DESCONGELAR LA CULTURA D’EMPRESA

Hem de DESCONGELAR la nostra organització per tal d’analitzar els hàbits, els vicis, els èxits, les potencialitats, les capacitats, les intel·ligències, les dificultats i els conflictes que formen part de la vida de l’empresa. En aquesta fase hem de facilitar eines d’aprenentatge als nostres professionals, encaminades a:

  1. APRENDRE A DESAPRENDRE, allò que paralitza els nostres objectius, tant individuals com d’equip.
  2. APRENDRE DEL QUE FUNCIONA, donant valor als aprenentatges que fem des de les potencialitats, intel·ligències i resultats.

MODELAR ALTERNATIVES

Un segon moment es fonamenta en la definició d’estratègies de modelatge que ens permetin abordar els canvis des de la seguretat psicològica de l’equip, creant estratègies des del sentiment de pertinença i amb sentiment de seguretat per abordar els canvis que estiguem implementant.

Desenvolupar estratègies de modelatge suposa generar models referencials de formes d’actuar (tant tècniques com actitudinals) i sistematitzar-los en models possibles, realitzables, fonamentats en el reconeixement d’experiències d’èxit sistematitzades en bones pràctiques; així com en estratègies de Benchmarking per compartir coneixement i experiència.

SISTEMATITZAR I SOLIDIFICAR (recongelació selectiva de l’empresa)

Recongelar selectivament aquells aspectes que cal treballar amb continuïtat deixant espais “líquids” capaços d’implementar els processos d’innovació constant. Sistematitzar. Cal “ancorar” la nova cultura en l’empresa deixant espais lliures a la innovació dinàmica en el dia a dia.

Per poder treballar els canvis culturals en caldrà desenvolupar nous aprenentatges com són:

  1. La Gestió de la incertesa. Tot canvi, comporta gestionar dosis d’incertesa i de dubte que no han de fer desviar-nos d’aquells canvis que creiem necessaris.
  2. La Interdependència. APRENDRE A DEPENDRE DELS ALTRES, fet imprescindible quan treballem en equip, des de l’equip, amb l’equip.

Si vols desenvolupar canvis organitzatius, canvis de cultura empresarial , treballar la gestió de la incertesa experiències d’èxit i benchmarking en bones pràctiques, pots trobar informació a aquí.

Un article de Quico ManyósDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *