5C + 1 : La fórmula de l’èxit 

5C + 1 : La fórmula de l’èxit 

En tot projecte empresarial i social hem de plantejar-nos quines són les potències que permeten que els nostres projectes siguin plantejats des d’una perspectiva d’èxit. Avui us vull plantejar el potencial de les 5C+1 que ens permeten desenvolupar plans de treball centrats en assolir els resultats planificats.

Continuïtat – constància – coherència – cohesió – credibilitat + confiança

Tot projecte ha de fonamentar-se en la perspectiva de la continuïtat. Si un projecte no respon al repte de la continuïtat, esdevé una proposta anecdòtica, que no té la seva traducció en la vida diària, allunyant-se de la utilitat social. La continuïtat, com a repte dels projectes, es defineix des de donar sentit a cada acció o producte desenvolupat, des de la perspectiva de la funcionalitat. Proposar respostes a problemes que no puguin oferir continuïtat fan perdre valor i qualitat al projecte.

També hem de donar valor a la constància. La persistència i la validesa de respostes que es repeteixen de forma constant per donar resposta a les necessitats d’un projecte ens confereixen expertesa. Una entitat que treballa des de la constància, es guanya dia a dia el prestigi de ser experta en la matèria. La constància és, a més, dinàmica. Podem ser constants, i modificar els nostres serveis en una perspectiva d’evolució constant.

La constància i la continuïtat ens aporten coherència. Les persones i les entitats poden mostrar que són coherents en les seves actituds. Som coherents quan actuem d’acord als nostres principis i valors, quan transmetem a partir d’allò que fem i de com ho fem.

Si, com a empresa, diem una cosa però fem la contrària, mostrem contradicció entre fets i paraules. Això genera sensació de poca coherència ètica davant del client. La coherència ens fa ser valuosos en allò que proposem i és un bé estructural, ja que es capaç d’articular internament l’entramat de les nostres accions amb coherència interna.

La cohesió social és també un aspecte cabdal. És un terme utilitzat per descriure els nexes o lligams que uneixen una idea, un projecte i un equip de treball. El consens és el fonament bàsic de la cohesió. Consensuar significa arribar a un acord general, en el procés que hom ha fet possible per arribar-hi, com en les idees força del projecte. Consensuar està relacionat amb compartir sentit. Una empresa capaç de compartir el sentit del que fa té un potencial molt gran de desenvolupament socioempresarial.

Aquests quatre aspectes ens porten a la quinta potència, la de la credibilitat. Una empresa o persona que no és creïble davant dels altres, no acaba assolint els seus objectius, i fins i tot, potser acaba generant situacions de refús.

Si som entitats que hem definit uns objectius clars, desenvolupats per donar respostes a la continuïtat del dia dels nostres clients o usuaris, acabem sent creïbles i referents. La credibilitat s’associa amb l’expertesa i amb l’actitud humil i perseverant de ser constants en allò que forma part del nostre producte. Ser creïbles ens permet: convèncer, seduir i experimentar, aportant respostes i solucions de gran valor humà.

Sumar per multiplicar

Aquestes cinc potències es multipliquen quan hi sumem la confiança. La desconfiança rau en el nostre cervell més primitiu i sembla que avui presideix moltes de les nostres relacions. Confiar vol dir fiar-se dels altres, tenir consciència que els altres ens confien preocupacions, certeses i/o projectes. Tanmateix si som aquí és gràcies a la CONFIANÇA que ens fa humans i persones capaces de treballar en equip.

La confiança multiplica el valor de la continuïtat i la constància. Si els projectes  que bastim es fonamenten en la confiança, esdevenen perdurables en el temps i tenen el seu valor en no ser “flor d’un dia”.

La coherència en el si d’un equip, demana altes dosis de confiança. Si no confiem en les persones de l’equip i posem en dubte petites accions que es puguin donar, és que no confiem en l’altra persona de l’equip, donant visions diverses i incoherents al client. Si no hi ha coherència interna, difícilment trobarem un equip fonamentat en la cohesió i el consens, apareixent la disparitat d’opinions.

Només si hi ha confiança en el que fem generarem credibilitat. La credibilitat es basa  en:

  1. CREURE en allò que fem.
  2. Si creiem en el que fem CONFIEM que és útil perquè té sentit.
  3. SI creiem en el que fem i confiem que és útil, ACTUEM per fer-ho possible.
  4. Si creiem, confiem i actuem en conseqüència, estem guanyant CREDIBILITAT 

Els equips hem d’aplicar la formula de les 5C+1 per potenciar processos de creixement arrelats a la realitat del dia a dia, assolint els nivells de confiança necessaris.

Si vols treballar la Confiança vine al nostre taller sobre Confiança el 24 de Novembre.

Un article de Quico ManyósDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *