El consens com a eina creativa

El consens com a eina creativa

Consens és una paraula molt utilitzada, però sovint maltractada en els equips de treball. Prové del llatí CUM-SENSUS, que significa sentir amb, i admet diverses lectures com rendir-se a un sentiment, a una obligació, a una opinió; accedir, donar permís. 

Per tant, el consens fa referència als actes comunicatius mitjançant els quals diverses parts arriben a un acord que satisfà a tothom, després de debatre els perquès del mateix. El consens és una part molt important de la vida diària d’un equip o d’una organització, que suposa l’acceptació per part de tots els integrants que la componen.

També podem llegir la paraula CUM-SENSUS amb el significat amb sentit, és a dir, fer conscients els perquès del que fem i de com ens comportem. Des d’aquesta perspectiva podem definir el consens en el treball en equip com aquella situació en la qual, després de preguntar-nos i debatre sobre els objectius, estratègies, accions i indicadors, acordem i definim formes d’actuar conjuntes.

Així, una manera molt senzilla de definir què vol dir consens és tot allò que sentim amb els altres i que considerem amb sentit. 

El consens és una eina imprescindible en tots els marcs del treball de les organitzacions ja que, si no compartim objectius i estratègies d’acció estarem potenciant duplicitats i diversificant esforços que sovint ens porten a la incoherència davant els altres. Només es pot assolir el consens quan som capaços de donar valor al que fan els altres professionals en l’organització. Sovint desconeixem la tasca, els instruments i les eines que tenen els nostres companys d’equip professional.

El consens es treballa des del sentit comú, però el sentit comú té també dos significats que han de ser entesos:

  1. D’una banda, el sentit comú és fruit del raonament, d’una manera de pensar fonamentada en el «bon judici», fruit d’una reflexió madura i raonable per explicar-se les coses que vivim, les relacions entre persones, que ens porten a  actuar d’una manera coherent i justificada.
  2. De l’altra banda, el sentit comú és el sentit compartit, el raonament consensuat en el si d’un equip, que ens porta a construir estratègies i accions que segueixen una mateixa orientació i que ens permeten estar d’acord en allò que es bàsic.

El consens ha d’incloure el dissens: les diferents postures pel que fa a un determinat tema. Arribar al consens en un equip de treball comporta ser capaços de comprendre que hi ha situacions de dissens que hem de tolerar, com a trampolí de creixement i creativitat a través d’eines com la intuïció, el debat, el diàleg i la creativitat.

El Consens és una eina creativa que permet treballar des de la col·laboració i el reconeixement del que aporta l’altre, la valoració de les seves intel·ligències i habilitats. Una eina necessària per tal de construir projectes coherents, eficients i efectius.

Voleu treballar el consens?

Si voleu treballar el consens per incrementar la productivitat dels vostres equips en el marc de la vostra organització, envieu-nos un correu electrònic a info@dignetik.com.

Un article de Quico ManyósDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *