Construir les bones pràctiques en equip

Construir les bones pràctiques en equip

Aprenent de les organitzacions compromeses 

Que una entitat sigui capaç de desenvolupar processos interns de reconeixement de bones i males pràctiques ens porta a la perspectiva del desenvolupament de l’excel·lència en la qualitat, tant en l’àmbit empresarial, com en organitzacions acadèmiques, socials, sociosanitàries, educatives, culturals, etc.

La definició de bones pràctiques ens permet determinar procediments, protocols i instruccions pròpies dels sistemes de gestió de la qualitat. Així mateix, ens permet també visualitzar processos interns de creació de pràctiques excel·lents des del Treball Col·laboratiu i la interdependència positiva, que fan possible l’aplicació efectiva d’aquests procediments en la pràctica diària.

Què és una bona pràctica?

Entenem per bona pràctica tota acció integradora desenvolupada per garantir la qualitat, és a dir, aquell conjunt d’accions que van dirigides a la posada en marxa d’una activitat, la realització de la mateixa, l’avaluació dels resultats, la modificar hàbits, etc. Tot això amb l’objectiu d’utilitzar-la eficientment per a la millora de la qualitat de vida de les persones, dels processos i els productes dels nostres serveis, sigui quina sigui la seva finalitat.

D’acord amb la comunitat internacional, la UNESCO, en el marc del seu programa MOST (Management of Social Tranformations) s’especifiquen els criteris que caracteritzen una bona pràctica. Una bona pràctica ha de ser:

  1. Innovadora, desenvolupa solucions noves o creatives
  2. Efectiva, demostra un impacte positiu i tangible sobre la millora
  3. Sostenible, per les seves exigències socials, econòmiques i mediambientals que poden mantenir-se en el temps i produir efectes duradors
  4. Replicable, serveix com a model per desenvolupar polítiques, iniciatives i actuacions en altres llocs

A més han de ser:

  1. Èticament acceptables. Han de perseguir coherència i donar respostes ètiques centrades en el respecte a la llibertat individual i en la salvaguarda de la dignitat inherent a tot ésser humà.
  2. Perdurables en el temps, potenciant la coherència, constància i continuïtat de formes d’actuar mobilitzadores.
  3. Han de ser sistematitzades i argumentades, fruit de processos de reflexió i creació dels equips, i ser visibles en mitjans en els quals puguem compartir coneixement.

Aquest vídeo “De la mala a la Bona pràctica” és un exemple de visualització de bones pràctiques com a fruit del desenvolupament d’un procés de reflexió d’equip desenvolupat pel centre d’Humanització de la salut. Ens presenten de forma gràfica un treball en el qual han col·laborat professionals i voluntaris per definir les bones i males pràctiques que es donen quotidianament.

Vols desenvolupar processos de bones pràctiques en la teva empresa, servei, centre o organització?

No dubtis a conèixer les propostes que definim des Dignetik al respecte (CONSULTORIA I + D BBPP): https://www.dignetik.com/serveis/consultoria-auditoria/

Un aricle de Quico ManyósDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *