Cristian Palazzi

Slide background

CRISTIAN PALAZZI

COL·LABORADOR

Doctor en Filosofia (2015) i Màster en Bioètica i Dret (en curs) per la Universitat de Barcelona.

  • Ha impartit diverses matèries a vàries universitats catalanes i estrangeres.
  • Des de fa 10 anys desenvolupa tasques de consultoria i formació en ètica aplicada en l’àmbit dels serveis socials i la salut en centres assistencials, hospitals i residències de gent gran.

A més a més...

El seu compromís social sempre ha estat molt lligat al món editorial, on ha estat cap de redacció de diverses publicacions enfocades principalment a repensar el paper de la política i l’ètica en el context de la globalització. A més, forma part de vàries associacions dedicades a dinamitzar el pensament reflexiu i la formació crítica de la persona.