Els mètodes d’anàlisi són suficients per planificar el futur?

Els mètodes d’anàlisi són suficients per planificar el futur?

Els valors en la planificació empresarial  

En el món canviant de cada dia ens trobem amb la necessitat de mirar cap endavant per fer front a la viabilitat econòmica i social de les nostres empreses. Per fer-ho hem detreballar amb mètodes d’anàlisi que ens permetin apropar-nos als factors condicionants del futur de les nostres entitats, com poden ser DAFO o PESTEL. També ho podem treballar des de la vivència dels valors empresarials que la mateixa empresa o entitat vol transmetre cap a la societat i que es defineixen en la seva responsabilitat social corporativa, així com en l’expressió que els treballadors dels esmentats valors en la seva tasca diària.

Sovint ens trobem en espais de formació en els quals, quan preguntem a les entitats sobre els valors que l’empresa vol transmetre a la societat, es fa el silenci. A la pregunta – “quins valors te la teva entitat?”  – la resposta sol ser –“està definit a la web i als estatuts”.

Els valors s’han de viure i transmetre des de la cultura corporativa de la mateixa empresa per no perdre la coherència i la continuïtat. Analitzem però breument aquests mètodes d’anàlisi de planificació estratègica.

Què és DAFO i per a què serveix?

L’Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica que permet analitzar els factors interns (fortaleses i debilitats) així com els factors externs (oportunitats i amenaces).

Anàlisi Interna Debilitats  Fortaleses 
 • Recursos i capacitats escasses
 • Resistència al canvi
 • Problemes de motivació del personal
 • Capacitats distintes
 • Avantatges naturals 
 • Recursos 
Anàlisi externa Oportunitats  Amenaces 
 • Noves tecnologies
 • Compteència
 • Posicionament estratègic
 • Riscos 
 • Canvis en l’entorn

El DAFO ens permet ordenar idees, així com reflectir les mancances internes i externes de l’entitat alhora que incorporar estratègies des d’una vessant participativa  dels treballadors en la mateixa entitat.

Què  és un PESTEL (anàlisi PEST) i per a què  serveix?

L’anàlisi PEST (Anàlisi de factors Polítics, Econòmics, Socials i Tecnològics) descriuel marc dels factors macroambientals d’una empresa, per definir línies  d’actuació de gestió estratègica.

La “Henley Business School”, al Regne Unit, defineix els factors de la següent manera:

 • Els factors Polítics fan referència al grau d’intervenció del govern en l’economia. Específicament, els factors polítics inclouen àrees com polítiques, lleis laborals, lleis ambientals, restriccions comercials, tarifes i estabilitat política.
 • Els factors Econòmics inclouen el creixement econòmic. Aquests factors tenen gran impacte sobre les operacions de les empreses i la presa de decisions.
 • Els factors Socials inclouen els aspectes culturals, la consciència de la salut, taxa de creixement de la població, distribució d’edats, nivell d’educació i un èmfasi en la seguretat.
 • Els factors Tecnològics inclouen aspectes com activitats d’investigació i desenvolupament, automatització de tasques, incentius tecnològics i el ritme dels canvis tecnològics.

Una anàlisi acurada dels factors PEST ens aporta tanmateix una perspectiva  externa molt acurada que ens ha de permetre definir la gestió estratègica de l’empresa o entitat.

 

Però  en tenim prou amb fer aquestes reflexions des dels marcs analítics?  També hem de tenir cura de la cultura empresarial, dels valors de l’entitat i de  com aquests es transmeten des dels treballadors que en formen part.

Més enllà de l’anàlisi hi ha un conjunt de valors que es transmeten en la manera de fer i de sentir les responsabilitats dels treballadors. La cultura d’empresa és el conjunt de maneres de pensar, de sentir i de posar en pràctica que són compartides pels membres que componen l’organització, com descriu l’Institut Obert de Catalunya (IOC) al seu article: Organització i cultura  d’empresa.

La cultura de l’empresa, en conseqüència, implica la interiorització d’un conjunt de valors.

Per assolir els objectius estratègics que ens marquem haurem de treballar els valors i les actituds des d’eines de consens que ens permetin crear empreses creïbles i compromeses amb els valors socials de l’entorn, alhora que sostenibles en el temps  des d’una actualització constant als factors que condicionen la seva raó de ser.

Un article esprit per Quico ManyósDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *