Serveis

Ens dirigim a la societat per generar debat i reflexió ètica.

Desenvolupem eines fetes a mida que permeten treballar la innovació, la millora continua, el desenvolupament d’actituds de canvi, la proactivitat i la participació.
Oferim propostes de formació especialitzada a entitats, administracions, empreses i organitzacions, aplicables als àmbits educatiu, sociosanitari, social, empresarial i cultural.

workshop
Servei

Píndoles formatives

Què és la complemència 500mg?
Concepte inventat que és fruit de dos més: competència i complementarietat.

Principi actiu
Píndoles formatives per treballar l’entesa en equip, recoberts de dinàmiques que permeten activar el principi actiu de la coherència.

id
Servei

Recerca i Desenvolupament

Aportem metodologies d’investigació aplicada al desenvolupament continu dels serveis. Així afavorim la capacitació de les organitzacions en els processos d’innovació i millora contínua,

fom
Servei

Formació especialitzada

La nostra experiència professional es tradueix en accions de formació especialitzada adaptades a cada centre.
Donem resposta a les problemàtiques i necessitats actuals del sector i aportem elements d’innovació.
Apostem per la formació en actituds que fan possible el canvi organitzacional.

consultoria
Servei

Consultoria, assessoria, auditoria i certificació

Dissenyem i implementem processos i plans estretègics, amb eines d’autoavaluació adaptades, abordant les dificultats des d’accions de millora. Creem plans estratègics d’actituds de complemència.