Serveis

Ens dirigim a la societat per generar debat i reflexió ètica.

Desenvolupem eines fetes a mida que permeten treballar la innovació, la millora continua, el desenvolupament d’actituds de canvi, la proactivitat i la participació.
Oferim propostes de formació especialitzada a entitats, administracions, empreses i organitzacions, aplicables als àmbits educatiu, sociosanitari, social, empresarial i cultural.

workshop
Servei

Píndoles formatives

Píndoles formatives per treballar l’entesa en equip, recoberts de dinàmiques que permeten activar el principi actiu de la coherència. Donem eines dinàmiques per generar equips cooperatius d’alt rendiment des d’una perspectiva lúdic-relacional, activant les actituds dels integrants dels mateixos equips de treball.

id
Servei

Recerca i Desenvolupament

Aportem metodologies d’investigació aplicada al desenvolupament continu dels serveis. Així afavorim la capacitació de les organitzacions en els processos d’innovació i millora contínua,

fom
Servei

Formació especialitzada

La nostra experiència professional es tradueix en accions de formació especialitzada adaptades a cada centre.
Donem resposta a les problemàtiques i necessitats actuals del sector i aportem elements d’innovació.
Apostem per la formació en actituds que fan possible el canvi organitzacional.

consultoria
Servei

Consultoria, assessoria, auditoria i certificació

Dissenyem i implementem processos i plans estretègics, amb eines d’autoavaluació adaptades, abordant les dificultats des d’accions de millora. Creem plans estratègics d’actituds de complemència.