El treball de les actituds als centres educatius universitaris

El treball de les actituds als centres educatius universitaris

Innovant en eines dirigides a la gestió, docència i investigació universitària 

Sovint pensem que les actituds són només una part essencial de les tasques que desenvolupen els professionals de sectors com el sanitari o el sociosanitari i que tracten directament a persones en situacions de dependència, vulnerabilitat o malaltia. Res més lluny de la realitat, treballar les actituds és essencial en tota organització. Un dels exemples més clars i més transcendents és el treball d’actituds als centres educatius universitaris, els professionals dels quals tenen una gran responsabilitat en la impartició de l’educació universitària a persones que accedeixen als seus graus, màsters, doctorats, etc.

Dins dels centres educatius universitaris destaca la presència de diferents col·lectius professionals que en formen part: (a) Personal Directiu (PD); (b) Personal Docent-Investigador (PDI); i (c) Personal d’Administració i Serveis (PAS). Aquests col·lectius desenvolupen tasques molt diverses que requereixen aproximacions metodològiques diferents i eines de treball de les seves actituds vers les persones i feines a les quals s’enfronten diàriament.

Al Personal Directiu, que té responsabilitats executives al centre universitari, és convenient donar-li eines per tal que pugui desenvolupar processos de reflexió sobre els propis valor de l’organització i comunicar internament les directrius organitzatives de la mateixa organització. Aquest exercici cal fer-lo de forma dinàmica en el temps, adaptant aquestes directrius a cadascun dels moments i necessitats de l’organització.

Pel que fa al Personal Docent-Investigador és recomanable dotar-lo d’eines que ajudin a treballar la comunicació interna en l’operativa de les seves tasques docents, d’investigació i de productes formatius específics i a mida. Per exemple seminaris per endegar el pensament creatiu d’aquest col·lectiu, la gamificació educativa, la potenciació de la motivació, el compromís en la creació de continguts a l’aula i el treball de consens dins de cada departament. Així mateix, és convenient que el PDI treballi eines tecnològiques per desenvolupar productes docents innovadors com la realització d’un wiki d’una assignatura o d’una classe i que compti amb materials resultants d’aquests processos com les infografies o les presentacions dinàmiques. Aquestes eines ajuden a millorar la productivitat i l’enfoc de les matèries que s’imparteixen als alumnes de la universitat.

Finalment, en relació al Personal d’Administració i Serveis, té molt més sentit treballar-hi des d’un punt de vista d’operativa interna. Cal donar-los eines que incideixen en la seva capacitat de formació transversal en diverses àrees (recordem que el PAS fa essencialment tasques administratives de caràcter transversal i de prestació de serveis al mateix centre universitari) i potenciar la cohesió interna del col·lectiu i la transferència de coneixement. Alguns exemples i idees en aquest sentit són: treballar les actituds davant les tasques diàries, les intel·ligències no tècniques no detectades o la gestió de projectes que aquest col·lectiu du a terme.

Us heu plantejat treballar les actituds dels diferents col·lectius (PD, PDI i PAS) dels centres educatius universitaris? Hi esteu interessats?

Si voleu desenvolupar eines de treball de les actituds d’aquests col·lectius des dels vostres centres educatius universitaris, envieu-nos un correu electrònic a info@dignetik.com.

Un article de Xavier de Caso



Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *